Home

Wellkom op de website van Biljartvereniging Aldoende Leert Men, oftewel ALM, uit Goes.

Biljartvereniging ALM is opgericht in 1922 en heeft momenteel 36 leden.

De clubavond is op donderdag en vanaf 19.30 uur wordt er bijna het gehele jaar in diverse clubcompetities gespeeld in Café Baarends te Goes.
Vanaf half augustus tot half maart is dat de libre- en de driebanden/klein competitie op de twee kleine tafels en de driebandencompetitie op de matchtafel en vanaf april tot half augustus wordt er een bandstootcompetitie gespeeld.

Eind juni en begin juli wordt het jaarlijkse 3-Banden Baarends Baarends Toernooi georganiseerd, waarbij de A-groep op de matchtafel speelt en de B- en C-groep op de kleine tafel.

 

Biljartvereniging ALM is aangesloten bij de KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljart Bond) Sectie Carambole en ressorteert onder het District Delta Zuidwest.

Er doen 6 teams mee aan de Districtcompetitie van Delta Zuidwest, te weten 3 teams aan de driebandencompetitie en 3 teams aan de librecompetitie.

In de zomerperiode nemen er altijd 4 teams deel aan de bandstootcompetitie.